Více o festivalu T-film 2019:

Image 01
T-film 2019 (T jako TAJEMSTVÍ) je mezinárodní filmový festival s bohatým doprovodným programem, který se prolíná s dokumentárními snímky z celého světa. Jeho cílem je motivovat především mladé lidi a inspirovat je k udržování kulturního, společenského, přírodního a industriálního dědictví našeho regionu.V roce 2019 budeme spolupracovat s NATIONAL GEOGRAPHIC, jejichž přednáškám a prezentacím bude patřit velká část doprovodného programu. Dále se objeví odborníci jak na tajemství lidské duše (psychiatr Jan Cimický), tak také na záhady historické (Ostravské muzeum) nebo tajemství odlišných kultur (PhDr. Arnošt Vašíček) či odhalená vědecká tajemství (OSU).Filmová soutěž je rozdělena na část dokumentární a část uměleckou, nazvanou INSPIRACE. Cílem je ukázat záhady, které lidstvo řeší od pradávna – ty, které vysvětlila věda, i ty, které nemají jasné řešení ani po staletích. K dosažení toho cíle volíme prostředky názorných příkladů a prezentací ukázek z praxe, přičemž osou festivalu samozřejmě zůstává inspirativní filmová přehlídka dokumentů z celého světa.Našim cílem je motivovat a inspirovat mladé lidi a celou širokou veřejnost především názornými praktickými příklady z celého světa, k čemuž jsou dokumentární filmy ideálním prostředkem. Každý ročník festivalu svým zaměřením reaguje na jiné problémy rozvoje, ročník 2017 jsme zaměřili na záhady a tajemství, které skrývají zdánlivě všední věci. Základním cílem je evokovat v účastnících zájem o kulturní bohatství, přírody i uvědomit si, že bez ohledu na odlišnost jsme všichni děti matky Země. Abychom zpřístupnili aktivity festivalu opravdu všem, jsou poskytovány bezplatně. Více informací na www.t-film.cz

Sociální sítě